jis moman ko bura bhala kaha ho ya gali di hojis moman ko bura bhala kaha ho ya gali di ho jis moman ko bura bhala kaha ho ya gali di ho 055 n